fbpx

IOD w stanie konfliktu interesów? Kiedy jest to możliwe?

RODO w art. 38 ust. 6 daje IOD możliwość wykonywania innych zadań i obowiązków niż te, które zostały określone w art. 37 RODO. Obowiązki te jednak nie mogą prowadzić do konfliktu interesów. Konflikt interesów to sytuacja, w której IOD zajmowałby stanowisko, umożliwiające mu określanie sposobów i celów przetwarzania danych co mogłoby wykluczać jego niezależność, a także wymagać stawiania celów biznesowych ponad prawa i wolności podmiotu danych. ERDO (dawna Grupa Robocza Art. 29) w wytycznych WP 243 wskazuje stanowiska, które co do zasady powodują konflikt interesów. Jednocześnie zaznacza, że każda organizacja posiada indywidualny charakter, a wystąpienie konfliktu należy analizować indywidualnie w konkretnych…
Przeczytaj więcej: IOD w stanie konfliktu interesów? Kiedy jest to możliwe?

Comments are closed.