fbpx

Kim jest Inspektor Ochrony Danych?

Inspektor Ochrony Danych (IOD) to funkcja stosunkowo nowa, bo powstała jednocześnie z RODO. Przed rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia podobny, choć nie tożsamy zakres obowiązków miały osoby na stanowisku Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Niektóre zagadnienia, dotyczące IOD są wprost uregulowane w treści RODO, inne w krajowej Ustawie o ochronie danych osobowych, a jeszcze inne wskazuje doktryna. Niniejszy tekst będzie ogólnym przedstawieniem instytucji Inspektora Ochrony Danych z powołaniem się na odnośniki do publikacji, traktujące bardziej szczegółowo o konkretnych zagadnieniach z nią związanych. Etap wstępny i procedura powołania IOD Co do zasady administratorzy nie są zobligowani do powołania Inspektora Ochrony Danych. Powołanie to musi nastąpić…
Przeczytaj więcej: Kim jest Inspektor Ochrony Danych?

Comments are closed.