fbpx

Szkolenie RODO dla pracowników

Z własnego doświadczenia wiemy, że przy wdrożeniu i stosowaniu RODO jedną z najważniejszych rzeczy jest odpowiednie budowanie świadomości pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

Nasze szkolenia pozwalają w łatwy i prosty sposób przeszkolić zarówno obecnych pracowników z RODO, ale także utrzymać późniejszy proces szkoleń nowych pracowników. Szkolenia e-learningowe RODO dla pracowników idealnie sprawdzą się w sytacjach, gdy mamy do przeszkolenia kilku pracowników, a przeprowadzenie szkolenia zamkniętego wydaje się nieadekwatne lub niemożliwe.

Nasz kurs zawiera w sobie podstawowe omowienie niezbędnych z perspektywy pracownikow firmy obowiązków  dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z RODO. W kursie umieszczono odwołania do procedur funkcjonujących w firme kursanta w celu samodzielnego pogłębiania przez nich wiedzy o sposobach realizacji obowiązków w ich miejscu pracy. Szkolenia moga byc realizowane w dwóch wariantach: rozszerzonym i podstawowy. Dodatkowo przygotowaliśmy również wersje szkoleń dla pracowników firm, jak i dla pracowników administracji publicznej, aby przyklady zawarte w szkoleniu były z “zycia wzięte”.

Szkolenie RODO dla pracowników- podstawowe

Kurs składa się z 33 lekcji pogrupowanych tematycznie w sześć modułów:

 • Wstęp (3 lekcje)
 • Podstawowe definicje (9 lekcji)
 • Obowiązki administratorów danych osobowych (6 lekcji)
 • Zabezpieczenia danych (7 lekcji)
 • Prawa osób, których dane dotyczą (6 lekcji)
 • Organ nadzoru oraz odpowiedzialność prawna (2 lekcje)

Kurs zakończony jest testem wiedzy składającym się z 5 pytań (wielokrotnego wyboru lub prawda/fałsz).

Sektory

Dla firm

Czas

60 minut

Dla kogo?

Osoby wykonujące proste, powtarzalne czynności na danych osobowych (recepcja, pracownicy fizyczni).

Certyfikat

TAK

Ceny licencji

47  39 złotych+ 23% VAT

Plan szkolenia

Pokaż

Wstęp

Podstawowe definicje

 • Co to dane osobowe? (Zobacz)
 • Kiedy te informacje będą dla nas danymi osobowymi?
 • Czy przetwarzam dane osobowe?
 • Dane wrażliwe
 • Kim jest administrator danych osobowych?
 • Podmiot przetwarzający
 • Kiedy jest się Administratorem Danych Osobowych?
 • Kto nadzoruje przestrzeganie przepisów dot. ochrony danych osobowych?
 • Inspektor ochrony danych osobowych (IOD)

Obowiązki administratorów danych osobowych

 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Przesłanki przetwarzania danych osobowych zwykłych
 • Przesłanki przetwarzania danych osobowych wrażliwych
 • Kiedy należy informować o przetwarzaniu danych?
 • Zbieranie danych bezpośrednio — art. 13 RODO (Zobacz)
 • Powierzanie danych osobowych innym podmiotom i umowa powierzenia

Zabezpieczenia danych

 • Zasady zabezpieczeń, czyli podejście oparte na zasadzie ryzyka
 • Jak zabezpieczyć dane osobowe — wskazówki praktyczne
 • Zabezpieczenia dokumentów
 • Wewnętrzne dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych
 • Zarządzanie hasłami
 • Zachowaj poufność danych
 • Zgłaszanie przypadków naruszenia danych osobowych

Prawa osób, których dane dotyczą

 • Prawo do informacji
 • Prawo do uzyskania informacji (case study)
 • Prawo do żądania kopii danych osobowych przetwarzanych przez ADO
 • Prawo do usunięcia danych „prawo do bycia zapomnianym”
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych

Organ nadzoru oraz odpowiedzialność prawna

 • Kary finansowe za naruszenie zasad ochrony danych osobowych
 • Odszkodowanie za szkody majątkowe i niemajątkowe

Zamknij

Szkolenie RODO dla pracowników- rozszerzone

Kurs składa się z 54 lekcji pogrupowanych tematycznie w sześć modułów:

 • Wstęp (4 lekcje)
 • Podstawowe definicje (11 lekcji)
 • Obowiązki administratorów danych osobowych (20 lekcji)
 • Zabezpieczenia danych (10 lekcji)
 • Prawa osób, których dane dotyczą (6 lekcji)
 • Organ nadzoru oraz odpowiedzialność prawna (3 lekcje)

Kurs zakończony jest testem wiedzy składającym się z 10 pytań (wielokrotnego wyboru lub prawda/fałsz).

Sektory

Dla firm

Dla urzędów

Dla szkół

Czas

200 minut

Dla kogo?

W firmach: Osoby pracujące z dużą ilością danych osobowych, w tym tworzące procesy ich przetwarzania (dział HR, dział IT, dział marketingu, dział obsługi klienta, zarządzający). W urzędach: Szkolenie jest dedykowane dla osób zajmujących się obsługa interesantów oraz prowadzeniem postępowań administracyjnych.

Certyfikat

TAK

Ceny licencji

60 50 złotych+ 23% VAT

 

Plan szkolenia

Pokaż

Wstęp

Podstawowe definicje

 • Co to dane osobowe? (Zobacz)
 • Kiedy te informacje będą dla nas danymi osobowymi?
 • Czy przetwarzam dane osobowe?
 • Dane wrażliwe
 • Kim jest administrator danych osobowych?
 • Współadministratorzy (Case study)
 • Podmiot przetwarzający
 • Kto nadzoruje przestrzeganie przepisów dot. ochrony danych osobowych?
 • Inspektor ochrony danych osobowych (IOD)
 • Gwarancje wykonywania przez IOD swoich obowiązków
 • Zadania IOD

Obowiązki administratorów danych osobowych

 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Przesłanki przetwarzania danych osobowych zwykłych
 • Zgoda
 • Szczególne sposoby wyrażenia zgody
 • Wykonanie umowy
 • Prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych
 • Przesłanki przetwarzania danych osobowych wrażliwych
 • Kiedy należy informować o przetwarzaniu danych?
 • Zbieranie danych bezpośrednio — art. 13 RODO (Zobacz)
 • Moment spełnienia obowiązku informacyjnego
 • Przykład obowiązku informacyjnego
 • Zbieranie danych z innych źródeł — art. 14 RODO
 • Przykład obowiązku informacyjnego, który powinien zostać spełniony wobec osób, których dane Twoja organizacja otrzymała od innego podmiotu
 • Kiedy nie trzeba stosować obowiązku informacyjnego?
 • Umowa powierzenia i powierzanie danych osobowych innym podmiotom
 • Umowa powierzenia – elementy
 • Udostępnienie vs Powierzenie
 • Ochrony danych osobowych na etapie projektowania tzw. privacy by design oraz domyślna ochrona danych tzn. privacy by default
 • Ochrona danych osobowych na etapie projektowania vs domyślna ochrona danych
 • Privacy by default (case study)
 • Ocena skutków dla ochrony danych (Data Protection Impact Assessment, DPIA)

Zabezpieczenia danych

 • Zasady zabezpieczeń, czyli podejście oparte na zasadzie ryzyka
 • Jak zabezpieczyć dane osobowe — wskazówki praktyczne
 • Zabezpieczenia dokumentów
 • Szyfrowanie dysków twardych i przenośnych
 • Wewnętrzne dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych
 • Zarządzanie hasłami
 • Zachowaj poufność danych
 • Zgłaszanie przypadków naruszenia danych osobowych
 • Powiadamianie osoby, której dane dotyczą
 • Nowe zasady transferu danych do państw trzecich z uwzględnieniem Tarczy Prywatności

Prawa osób, których dane dotyczą

 • Prawo do informacji
 • Obowiązek informacyjny (case study)
 • Prawo do żądania kopii danych osobowych przetwarzanych przez ADO
 • Prawo do usunięcia danych „prawo do bycia zapomnianym”
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych

Organ nadzoru oraz odpowiedzialność prawna

 • Kary finansowe za naruszenie zasad ochrony danych osobowych
 • Co będzie karane?
 • Odszkodowanie za szkody majątkowe i niemajątkowe

Zamknij

Opinie o szkoleniu

Dowiedź się więcej

Masz pytania?