fbpx

Szkolenie RODO dla pracowników urzędów (rozszerzone)


Oceń jako pierwszy!
Kurs wstępny/przypominający przeznaczony dla pracowników urzędów pracujących z danymi osobowymi, w tym prowadzącymi postepowania administracyjne oraz obsługujących interesantów, a także dla kierowników i dyrektorów. Kurs zawiera w sobie podstawowe omowienie niezbędnych z perspektywy pracownikow urzędu obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z RODO. W kursie umieszczono odwołania do procedur funkcjonujących w urzędzie kursanta w celu samodzielnego pogłębiania przez niego wiedzy o sposoby realizacji obowiązków w ich miejscu pracy.
Zaloguj się na dostęp do zakupionych kursów
przez Maciej Chodorowski
Cena: 60.00  plus VAT
180 minut
54 Lekcje

opis

Kurs wstępny/przypominający przeznaczony dla pracowników urzędów pracujących z danymi osobowymi, w tym prowadzącymi postepowania administracyjne oraz obsługujących interesantów, a także dla kierowników i dyrektorów. Kurs zawiera w sobie podstawowe omowienie niezbędnych z perspektywy pracownikow urzędu obowiązków  dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z RODO. W kursie umieszczono odwołania do procedur funkcjonujących w urzędzie kursanta w celu samodzielnego pogłębiania przez niego wiedzy o sposoby realizacji obowiązków w ich miejscu pracy.

Z czego składa się kurs?

Kurs składa się z 51 lekcji pogrupowanych tematycznie w sześć modułów:

  • Wstęp (4 lekcje)
  • Podstawowe definicje (11 lekcji)
  • Obowiązki administratorów danych osobowych (18 lekcji)
  • Zabezpieczenia danych (10 lekcji)
  • Prawa osób, których dane dotyczą (6 lekcji)
  • Organ nadzoru oraz odpowiedzialność prawna (2 lekcje)

Kurs zakończony jest testem wiedzy składającym się z 10 pytań (wielokrotnego wyboru lub prawda/fałsz).

Opinie o szkoleniu
Either the reviews are pending or there are no reviews at all!

Moduły

Obowiązki administratorów danych osobowych

Lekcji

Zabezpieczenia danych

Lekcji

Related Courses

Zaloguj się na dostęp do zakupionych kursów