fbpx

Czym są dane osobowe?

Darmowy podgląd

Dane osobowe są  pojęciem bardzo szerokim. W praktyce każda informacja, może być daną osobową.

Zgodnie z definicją z art. 4 ust. 1 RODO, dane osobowe to:

„informacje o  zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej”.

Osobą zidentyfikowaną jest osoba, której tożsamość można bezpośrednio ustalić.

Natomiast osobą fizyczną możliwą do zidentyfikowania jest osoba, którą można pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatorów takich jak:

  • numer identyfikacyjny, nr PESEL w RP, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy;
  • jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Jak można wyżej zauważyć – pojęcie danej osobowej jest bardzo rozmyte – co to znaczy rozmyte i szerokie. W niektórych sytuacjach informacja może być jednocześnie daną osobową z punktu widzenia jednego podmiotu, a z drugiego już nie. Np. jeśli pracownikowi instytucji przypiszemy e-mail asystent1@instytucja.pl i tylko jemu udostępnimy dane do logowania się na ten e-mail, to dla pracowników tej samej instytucji będzie to osoba możliwa do zidentyfikowania. Pracownikom innej instytucji nic ten e-mail o tożsamości jego użytkownika nie powie, więc użytkownicy nie będą w stanie zidentyfikować osoby używającej adresu elektronicznego.

Następujące informacje należy ZAWSZE uważać za dane osobowe:

  • imię i nazwisko (np. Twojego kolegi z pracy, klienta itp.),
  • PESEL,
  • numer i seria dokumentu tożsamości (paszport, dowód osobisty).

Dodatkowo! Poniżej wymienione informacje MOGĄ być danymi osobowymi

  • wygląd zewnętrzny, linie papilarne, wzrost, waga, wiek
  • adres e-mail,
  • adres IP komputera,
  • MAC (Adres sieciowy) urządzenia mobilnego,
  • status majątkowy, lista zaległości finansowych.
Wróć do: Szkolenie RODO dla pracowników firm (rozszerzone) > Podstawowe definicje