fbpx

Dlaczego zmieniono przepisy dot. ochrony danych osobowe?

Darmowy podgląd

W dniu 14 kwietnia 2016 r. zakończono ostatecznie trwające ponad 4 lata prace nad reformą ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. W tym też dniu Parlament Europejski przyjął ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane dalej RODO.

Potrzeba wprowadzenia nowych regulacji prawnych związana była z

Unifikacją zasad

Przed wejściem w życie RODO przepisy, dotyczące ochrony danych osobowych wprowadzały poszczególne kraje, dookreślając tym samym unijne przepisy w tej dziedzinie. Innymi słowy – każdy kraj tworzył swój akt prawny, w którym interpretował postanowienia dyrektywy. W związku z tym istniały spore różnice pomiędzy przepisami w odrębnych krajach. RODO unifikuje zasady ochrony danych osobowych we wszystkich państwach członkowskich Unii.

Aktualizacja przepisów

Od czasów uchwalenia dyrektywy 95/46/WE minęło już bowiem ponad 22 lata. Przez te lata nastąpił gigantyczny postęp technologiczny. Powstał Facebook, Google, chmura i wiele, wiele innych serwisów czy aplikacji. Wiąże się to z możliwością wykorzystywania danych osobowych osób fizycznych w skali do tej pory niespotykanej. Wobec tego musiało powstać nowe prawo, które będzie dostosowane do dzisiejszego cyfrowego świata.

Wróć do: Szkolenie RODO dla pracowników firm (rozszerzone) > Wstęp