fbpx

Prowadzenie sprawdzenia przez IOD

Aby odpowiednio wdrożyć przepisy RODO w danym przedsiębiorstwie niezbędne jest podjęcie uprzednich działań o charakterze przygotowawczym. Takie działania najczęściej przyjmują postać sprawdzenia zgodności. Pomimo dość częstych wątpliwości, z jakimi spotykamy się wśród korzystających z naszych usług firm, audyt wydaje się być niezbędnym etapem całego wdrożenia RODO. Między innymi jego celem jest określenie, w jakich czynnościach są w ogóle przetwarzane dane osobowe. Pozwala także „zlokalizować”, gdzie pojawiają się niezgodności z przepisami prawa, które następnie należy zniwelować. Audyt pozwala wobec tego określić priorytety oraz niejako obrać strategię późniejszego działania, stanowi punkt wyjścia dla wdrożenia. Ten etap przyspiesza i zdecydowanie ułatwia działania osobom…
Przeczytaj więcej: Prowadzenie sprawdzenia przez IOD

Comments are closed.