fbpx

Kurs Skuteczny IOD- w przygotowaniu

RODO w istotny sposób zmienia  obowiązki Administratorów danych osobowych, procesorów, ale także Inspektorów Ochrony Danych (IOD). Oprócz nowych obowiązków, IOD otrzymują również rozszerzenie swoich gwarancji.

RODO ma wpływ również na powołanie IOD, które dla większości organizacji jest dobrowolne. Dla niektórych jednak organizacji powołanie IOD może być obowiązkowe. Obowiązkowi temu podlegać będą organy lub podmioty publiczne, podmioty, które na dużą skalę dokonują operacji regularnego i systematycznego monitorowania osób (np. podmioty zajmujące się tworzeniem reklam behawioralnych) lub na dużą skalę przetwarzają dane osobowe szczególnej kategorii, w szczególności dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa (np. szpitale).

Szacuje się, że w związku z tym w skali Unii Europejskiej powstanie kilkaset tysięcy nowych miejsc pracy dla Inspektorów. Jednak, aby nim pozostać należy posiadać odpowiednią wiedzę i kwalifikację z zakresie ochrony danych osobowych. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie inspektora ochrony danych, które nastawione jest na omówienie najważniejszych kwestii związanych z IOD. Program szkolenia został tak dobrany, aby przekazać praktyczną wiedzę niezbędną do sprawnego wykonywania funkcji IOD. Szkolenie jest dedykowane osobom posiadającym już podstawową wiedzę z ochrony danych osobowych.

Nasz kurs zawiera w sobie omowienie niezbędnych z perspektywy osoby pelniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych. W kursie umieszczono odwołania do materiałów dodatkowych w celu samodzielnego pogłębiania przez kursanta wiedzy o sposoby realizacji obowiązków w ich miejscu pracy.

Kurs rozpocznie się za:

2020/01/31 00:00:00

Plan szkolenia

Pokaż

System ochrony danych osobowych w organizacji z IOD czy bez?

 1. Modele funkcjonowania organizacji z IOD i bez (plusy i minusy).
 2. IOD zewnętrzny czy wewnętrzny
 3. IOD a Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dział bezpieczeństwa: IOD oraz jego zastępcy.

Pozycja Inspektora Ochrony Danych w organizacji

 1. Kto może pełnić funkcję IOD?
 2. Funkcja IOD jako drugi etat. Kiedy jest to możliwe?
 3. IOD w hierarchii organizacji. Komu powinien podlegać IOD? Co w praktyce oznacza gwarancję niezależności.
 4. Powołanie i zgłoszenie IOD. W jakiej formie oraz przez kogo powinno zostać dokonane?
 5. Zakres obowiązków IOD.
 6. Jakie środki niezbędne do sprawowania funkcji powinien mieć zapewnione IOD?
 7. Czy IOD został prawidłowo powołany? Case study.

Jak na co dzień wypełniać obowiązki Inspektora Ochrony Danych

 1. Jak zbudować kompetencje nadzorcze?
 2. Co powinna zawierać dobra umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ćwiczenie – przygotowanie umowy powierzenia.
 3. Wewnętrzne dokumentowanie przez IOD jego zaleceń – wskazywanie ryzyka prawnego, czy decyzja IOD jest ostateczna?
 4. Komunikacja wewnętrzna IOD z kadrą kierowniczą.
 5. Jak obsługiwać skargi? Korespondencja z klientami.

Jak przeprowadzać sprawdzenia (audyty) zgodności przetwarzania danych w organizacji

 1. Jak przygotować planowe audyty? Co jaki czas robić audyty? Co powinien zawierać plan audytów? Jakie działy oraz pod jakim kątem sprawdzić?
 2. Jak przeprowadzić sprawdzenie. Jakie czynności są najefektywniejsze? Co należy wiedzieć ustalając harmonogram ustnych wyjaśnień? Jak dokumentować audyty?
 3. Jak przeprowadzić sprawdzenie w dziale HR? Jakie pytania należy zadać? O jakie dokumenty i umowy poprosić?
 4. Jak przeprowadzić sprawdzenie w dziale marketingu? Co sprawdzać podczas audytu stron? Z kim należy mieć podpisane umowy powierzenia?
 5. Nadzór nad dokumentacją z zakresu ochrony danych osobowych w trakcie sprawdzenia.
 6. Jak wykonać sprawozdanie ze sprawdzenia? Jakie dokumenty do niego dołączyć? Ćwiczenie: Przygotowanie sprawozdania ze sprawdzenia.
 7. Audyt procesora. Czym się różni?
 8. Czym się różnią sprawdzenia planowe od pozaplanowego?
 9. Czy firmy zewnętrzne mogą dokonać sprawdzeń w imieniu IOD?

Dokumentacja, rejestry czynności i kategorii przetwarzania oraz rejestr naruszeń?

 1. Jaką dokumentację powinniśmy posiadać oraz co powinna ona zawierać?
 2. Ocena ryzyka oraz ocena skutków dla ochrony danych (DPIA/PIA)- czym się różnią oraz jaki jest udział w nich inspektora ochrony danych.
 3. Jak co powinno znaleźć się w rejestrach? W jakiej formie je prowadzić? W jaki sposób je udostępnić? Ćwiczenie.

Jak zapewnić zapoznanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych?

 1. Przyjęcie nowego pracownika- o czym należy pamiętać?
 2. Co powinny wiedzieć osoby upoważnione przy przetwarzaniu danych?
 3. Jak dobrać treści do działów w firmie?
 4. Czy szkolenie jest jedyną formą zapoznania?

Kontakty z PUODO

 1. Rola IOD w kontaktach z PUODO.
 2. Jak przygotować się do kontroli PUODO?
 3. Jak wygląda kontrola PUODO – omówienie poszczególnych etapów.

Zamknij

Chcesz zostać poinformowany o dostępności kursu? Zapisz się na newsletter!