fbpx

RODO w kadrach i zatrudnieniu pracowników


Be the first to rate
Kurs jest dopełnieniem podstawowej wiedzy z zakresu RODO i porusza zagadnienia, z którymi w codziennej pracy stykają się pracownicy działów kadr. Niezbędna wiedza merytoryczna rozszerzona została o przydatne przykłady sytuacji i problemów, których stosowanie RODO sprawia pewne trudności praktyczne. Dodatkowo kurs zawiera w sobie praktyczne materiały, jak szablony klauzul informacyjnych, sprawdzających się w różnych procesach, zachodzących w zatrudnieniu pracowników.
by Maciej Chodorowski
Price: 49.00  plus VAT
100 minut
33 Lessons

opis

Kurs jest dopełnieniem podstawowej wiedzy z zakresu RODO i porusza zagadnienia, z którymi w codziennej pracy stykają się pracownicy działów kadr. Niezbędna wiedza merytoryczna rozszerzona została o przydatne przykłady sytuacji i problemów, których stosowanie RODO sprawia pewne trudności praktyczne. Dodatkowo kurs zawiera w sobie praktyczne materiały, jak szablony klauzul informacyjnych, sprawdzających się w różnych procesach, zachodzących w zatrudnieniu (dokumntacja pracownicza, ZFŚŚ).

Szkolenie jest przystępne w odbiorze – wzbogacone zostało o bardziej przyswajalny i łatwiejszy do zapamiętania sposób przedstawiania informacji – przekaz multimedialny.

Odpowiednie budowanie świadomości pracowników zdecydowanie zmniejsza ryzyko naruszeń ochrony danych osobowych  w kadrach i związanych z tym konsekwencji. Nasz kurs przygotuje pracowników działów kadr na wykonywanie ich zadań zgodnie z RODO.

Z czego składa się kurs?

Kurs składa się z 25 lekcji (łącznie 33 ekrany) pogrupowanych tematycznie w 7 modułów:

 • Wstęp (2 lekcje)
 • Zatrudnienie (3 lekcje)
 • Przetwarzanie danych osobowych na podstawie wykonania innych umów niż umowa o pracę (3 lekcje)
 • Ujawnianie danych pracowników w firmie (3 lekcje)
 • Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym (8 lekcji)
 • Zakończenie stosunku pracy (3 lekcje)
 • Płace (3 lekcje)

Dodatkowo znajdziemy tam multimedialne analizy konkretnych przypadków/sytuacji, które pomogą w zrozumieniu całości materiału i ułatwią jego zapamiętanie (tzw. Case study).

Co otrzymasz dodatkowo?

Co więcej kurs wzbogacono o wzorów dokumentów do pobrania, w tym:

 • Wzór obowiązku informacyjnego w przypadku praktyk;
 • Wzór klauzuli informacyjnej przy umowie o cywilnoprawnej;
 • Wzór klauzuli informacyjnej ZFŚS;
 • Tabelka ze wskazaniem okresu, przez jaki mogą być przechowywane poszczególne dokumenty;
 • Tabelka ze wskazaniem w jakich miejscach akt pracowniczych powinny się znajdować poszczególne dokumenty;
 • Tabelka z zakresem możliwych do zbierania danych na etapie rekrutacji i zatrudnienia;

Kurs zakończony jest testem wiedzy składającym się z 10 pytań (wielokrotnego wyboru lub prawda/fałsz). Każdy z osób zdających otrzyma także imienny certyfikat.

Modules

Related Courses