fbpx

Kadry i HR zgodne z RODO- więcej licencji

94.00  plus VAT

Pracownicy zatrudnieni w działach HR lub kadr i płac mają na co dzień do czynienia z procesami w których, przetwarzane są dane osobowe zarówno kandydatów, jak i osób pracujących w  organizacji.

Opis

Pracownicy zatrudnieni w działach HR lub kadr i płac mają na co dzień do czynienia z procesami w których, przetwarzane są dane osobowe zarówno kandydatów, jak i osób pracujących w  organizacji.  Przez to osoby te powinny posiadać bardziej szczegółową więdzę na temat ochrony danych osobowych niż zwykli pracownicy. Nasze szkolenie stworzone zostało dla osób wykonujących zadania które, związane są z rekrutacją pracowników, przyjęciem do pracy, obsługą pracowników, zakładowymi funduszami świadczeń socjalnych, a także zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Kurs jest dopełnieniem podstawowej wiedzy z zakresu RODO i porusza zagadnienia, z którymi w codziennej pracy stykają się pracownicy działów personalnych. Niezbędna wiedza merytoryczna rozszerzona została o przydatne przykłady sytuacji i problemów, których stosowanie RODO sprawia pewne trudności praktyczne. Dodatkowo kurs zawiera w sobie praktyczne materiały, jak szablony klauzul informacyjnych, sprawdzających się w różnych procesach, zachodzących w zatrudnieniu (rekrutacja, zatrudnienie, ZFŚŚ).

Szkolenie jest przystępne w odbiorze – wzbogacone zostało o bardziej przyswajalny i łatwiejszy do zapamiętania sposób przedstawiania informacji – przekaz multimedialny.

Odpowiednie budowanie świadomości pracowników zdecydowanie zmniejsza ryzyko naruszeń ochrony danych osobowych  w kadrach i związanych z tym konsekwencji. Nasz kurs przygotuje pracowników działów personalnych na wykonywanie ich zadań zgodnie z RODO.

Kurs składa się z 48 lekcji (łącznie 61 ekranów) pogrupowanych tematycznie w 9 modułów:

 • Wstęp (4 lekcje)
 • Rekrutacja (16 lekcje)
 • Zatrudnienie (3 lekcje)
 • Przetwarzanie danych osobowych na podstawie wykonania innych umów niż umowa o pracę (3 lekcje)
 • Ujawnianie danych pracowników w firmie (3 lekcje)
 • Kontrola pracy (5 lekcji)
 • Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym (8 lekcji)
 • Zakończenie stosunku pracy (3 lekcje)
 • Płace (3 lekcje)

Dodatkowo znajdziemy tam 13 multimedialnych analiz konkretnych przypadków/sytuacji, które pomogą w zrozumieniu całości materiału i ułatwią jego zapamiętanie (tzw. Case study).

Co więcej kurs wzbogacono o 9 praktycznych materiałów dodatkowych do pobrania, w tym:

 • Wzory zgód w procesie rekrutacji;
 • Wzór klauzuli przy poleceniu kandydata;
 • Wzór klauzuli przy samodzielnym złożeniu CV;
 • Wzór obowiązku informacyjnego w przypadku praktyk;
 • Wzór klauzuli informacyjnej przy umowie o cywilnoprawnej;
 • Wzór klauzuli informacyjnej ZFŚS;
 • Tabelka ze wskazaniem okresu, przez jaki mogą być przechowywane poszczególne dokumenty;
 • Tabelka ze wskazaniem w jakich miejscach akt pracowniczych powinny się znajdować poszczególne dokumenty;
 • Tabelka z zakresem możliwych do zbierania danych na etapie rekrutacji i zatrudnienia;

Kurs zakończony jest testem wiedzy składającym się z 10 pytań (wielokrotnego wyboru lub prawda/fałsz). Każdy z osób zdających otrzyma także imienny certyfikat.

Informacje dodatkowe

Sektor

Dla firm, Dla urzędów

Poziom

Rozszerzony

Dla kogo?

Dział Kadr/HR, IOD

Ilość lekcji

48

Trener

Maciej Chodorowski

Czas

200 minut

Licencja

30 dni

Certyfikat

Tak (samodzielny druk)

Ilość licencji

Więcej

Plan szkolenia

WSTĘP

 1. Akty prawne regulujące ochronę danych w kadrach
 2. Zakres informacji jakich pracodawca może wymagać od kandydatów do pracy
 3. WYJĄTKI OD ZAKAZU PRZETWARZANIA DANYCH DOTYCZĄCYCH KARALNOŚCI
 4. Kiedy wymagana jest zgoda kandydata na przetwarzanie jakich danych

REKRUTACJA

 1. Rekrutacja poprzez ogłoszenie
 2. Przykład obowiązku informacyjnego przy rekrutacji poprzez ogłoszenie
 3. Rekrutacja wewnętrzna
 4. Rekrutacja poprzez polecenie kandydata przez innego pracownika
 5. Rekrutacja poprzez samodzielne składanie CV
 6. Rekrutacja poprzez agencje rekrutacyjne
 7. Dostawca usług online
 8. Praca delegowana na terenie UE
 9. Rekrutacja kandydatów spoza Unii Europejskiej
 10. Wspólny proces rekrutacyjny kilku podmiotów
 11. Rekrutacja wewnętrzna w ramach podmiotów powiązanych
 12. Dozwolony zakres sprawdzania kandydatów- Portale społecznościowe, uczelnie i rekomendacje pracodawcy
 13. Criminal check
 14. Testy psychologiczne, A/C i D/C
 15. Rekrutacje ukryte
 16. Jak długo można przetwarzać dane kandydatów ?

ZATRUDNIENIE

 1. Zakres gromadzonych danych przy zawarciu umowy o pracę
 2. Dopuszczalność przechowywania określonych dokumentów
 3. Praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE INNYCH UMÓW

 1. Umowy cywilnoprawne
 2. Pracownik tymczasowy
 3. Umowa o praktyki

UJAWNIANIE DANYCH PRACOWNIKA W FIRMIE

 1. Lista obecności
 2. Identyfikatory
 3. Wykorzystanie wizerunku pracownika dla potrzeb pracodawcy

KONTROLA PRACY

 1. Poczta elektroniczna i odwiedzanych stron internetowych
 2. Monitoring wizyjny w miejscu pracy
 3. Ewidencjonowanie czasu pracy za pomocą rozwiązań opartych o biometrię
 4. Monitoring wykorzystania samochodu służbowego (GPS)
 5. Badanie trzeźwości pracownika

PRZEKAZYWANIE DANYCH PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM

 1. Realizacja zadań z zakresu medycyny pracy
 2. Organizacja szkoleń
 3. Dodatkowe świadczenia pracownicze
 4. Związki zawodowe
 5. Przekazywanie danych pomiędzy spółkami grupy przedsiębiorstw
 6. Przekazywanie danych podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
 7. Banki
 8. Podmioty wspierające w przetwarzaniu danych (księgowość, zewnętrzne kadry)

ZAKOŃCZENIE STOSUNKU PRACY

 1. Kto może być informowany o trybie i przyczynie rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem
 2. Wykorzystanie poczty elektronicznej byłego pracownika
 3. Ponowne nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem

PŁACE

 1. Dane osobowe a lista płac i raporty ZUS
 2. Tajemnica wynagrodzenia pracownika – zasady i wyjątki
 3. Przyznawanie świadczeń z ZFśS

Certyfikat

Przykładowe case study

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.